ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Salangen-Nyheter

Digitálat Muitoluvvon Loabágis:

Ođđa historjáprošeakta

Anne Strømmesen muitala prošeavtta birra Loabága suohkana neahttasiidduin.

DEANNJA: Dovdat go don máidnasa mii lea dutnje muitaluvvon 2.máilmmisoađis, maid háliidat váldit varas dahje juohkit? Digitálat Muitoluvvon lea neahttasiidu mii sáhttá du dáinna veahkehit.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Digitálat Muitoluvvon lea neahttasiidu mas leat persovnnalaš máidnasat sihke kulturásahusain ja olbmuin muđui. Máidnasat leat čatnon kulturárbái ja ulbmil siiddus lea čájehit viidodaga fáttain, muitaluvvon vaikko geas. Neahttasiidu lea álggahuvvon Norgga Kulturráđis. Dál sii leat álggán ođđa prošeavttain mas lea namma Soahtemuitoprošeakta, ja sii dárbbašit dus veahki!

Historjá

Čađa Soahtemuitoprošeavtta, mas Beardu, Rivttát ja Loabát leat mielde, leat máŋga soahtemuittut juhkkojuvvon govaid čađa. – Mii vuordit dál oaččut máidnasiid Beardu suohkanis geat leat veaháš maŋŋonan prošeavttain. Soaitá ahte mii maid oaččut mielde Siellaga suohkana, gos diehttelas leat eambbo soahtemuittut 2.máilmmisoađis go doppe bohte soalddáhat gáddái ovdal go sii vulge viidásit, čállá Anne Strømmesen Loabága suohkana neahttasiiddus.

Máŋga máidnasat

Leat olusat geat geavahit dán neahttasiiddu vurkendihti máidnasiid. – Lea nu ahte dán rádjai leaba Loabága ja Rivttaga suohkanat juohkán eambbo máidnasiid go olles Romssa gávpot, joatká Strømmesen suohkana neahttasiiddus. Dovdat go don ovttage ges leat máidnasat 2.máilmmisoađis? Váldde oktavuođa Unn-Tove Andreassenin.