Salangen-Nyheter

Sadjásašruovttut dárbbašuvvot:

Ođđa ruoktu

Lea stuora dárbu ođđa sadjásašruovttuide Davvi-Norggas.

VUOTNASIIDA: Bufetat lea álggahan kampánja mii gokčá olles riika ja mii lágiduvvo daid beivviid. Sii háliidit oktavuođa bearrašiin Davvi-Norggas go leat 40 mánát geat dárbbašit ođđa ruovttu dán riikabealis.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Juohke jagi lea dárbu 200 ođđa sadjásašruovttut. Sáhtát go don veahkehit? Juohke ovccát mánná logi mánás gii ii sáhte orrut ruovttus iežas váhnemiid luhtte orrot sadjásašruovttus. Davvi-Norggas orrot badjel 1.100 mánát ja nuorat sadjásašruovttuin. Sivat manne eai sáhte orrut ruovttus lea dávjá máŋga ja váddásat ja juohke mánás lea iežas historjá.

Beroštupmi ja áigi

Jus leat okta dain gii sáhtát fállat sadjásašruovttu de leat mielde váikkuheamen mánáid ja nuoraid ja attan dainna lágiin sidjiide vejolašvuođaid ovdánit. Soaitá ahte du ruovttus sáhttá okta mánná dahje nuorra gávdnat dán dábálaš, oadjebas árgabeaivvi maid son dárbbaša. Iešguđetlágan mánná dárbbaša iešguđetlágan sadjásašruovttu, muhto dat mii dain lea oktasaš lea ahte dain ruovttuin leat rávisolbmot main lea beroštupmi ja áigi mánáide. Sihke náitalan olbmot, guoimmit ja akto olmmoš sáhttet šaddat sadjásašruovttut. Lea dávjá ahte olbmot geat leat máná lagamus bearrašis dahje lea fuolki heivejit bures dása. Seamma lea máná birrasis olbmot, nugo hárjeheaddjit, oahpaheaddjit dahje olbmát.

Geahča neahttasiiddus fosterhjem.no jus háliidat eambbo dieđuid.