Salangen-Nyheter

Forsvaret melder om

Økende militærtrafikk langs veien

Brigade Nord vil øve offensive og defensive operasjoner i kommunene Bardu, Salangen og Lavangen i denne uken fra mandag 7. til fredag 11. februar.. ARKIVFOTO: TORBJØRN KOSMO

Brigade Nord vil øve offensive og defensive operasjoner i kommunene Bardu, Salangen og Lavangen i denne uken fra mandag 7. til fredag 11. februar.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Det vil derfor bli en god del militær trafikk og personell langs veiene mellom Øverbygd, Bardufoss, Setermoen, Fossbakken, Tennevoll og Sjøvegan i perioden.

Øvelsen har til hensikt å spisse Brigade Nords operative evne, trene på offensive og defensive operasjoner samt øke brigadeledelsens evne til å planlegge og lede operasjoner. Det vil delta noen få allierte i denne øvelsen, men de allierte styrkene som nå driver vintertrening i landet vil delta fullt ut under vinterøvelsen Cold Response i mars.

- Brigaden skal være i stand til gjennomføre planlagte angrep og overgang til forsvarsstrid mot en fiende. Rein 1 må ses i sammenheng med Cold Response 2022 og har til hensikt å gjøre oss klar for denne, sier brigader Pål Berglund, sjef Brigade Nord.

Trafikk

Disse veiene vil bli mest påvirket: E6 mellom Finnkroken og Lapphaugen, FV84 mellom Løksebotn og Fossbakken, FV851 mellom Sjøvegan og Brandvoll, FV8470 mellom Hundtorp og Setermoen, og FV7812 mellom Fagertun i Salangen og Kistefossen i Bardu.

Alle trafikanter bes om å være tålmodige, holde avstand og vise hensyn i nærheten av militære kjøretøy og personell i trafikken.