Salangen-Nyheter

Workshop om tursti:

Økt trafikk på stiene

Espen Prestbakmo er daglig leder for Midt-Troms friluftsråd. De inviterer til workshop om tilretteleggelse, ivaretakelse og utbedring av turstier. FOTO: PRIVAT.

Espen Prestbakmo er daglig leder for Midt-Troms friluftsråd. De inviterer til workshop om tilretteleggelse, ivaretakelse og utbedring av turstier. FOTO: PRIVAT.

SJØVEGAN: Midt-Troms Friluftsråd arrangerer 18. og 19. september på Sazza Natur og Kultursenter i Tranøy på Senja en workshop med tema om tilrettelegging, forvaltning og ivaretakelse av turstier.

Publisert:

Annonse
Annonse

Ettersom det stadig blir økt trafikk av både fotturister og til viss grad også terrengsyklister, noe som byr på nye problemstillinger og utfordringer for å ivareta stien på en måte så den ikke blir nedtråkket til den grad at den blir ubrukelig. Workshopen vil bestå både av  teori og praksis, hvor det vil bli drøftet problemstillinger og løsninger i forbindelse med økt ferdsel langs stiene. - Det er mange i kommunene som jobber med turstier, både forvaltere, turlag, ildsjeler, skogsentreprenører og personer innenfor folkehelse. Vi ønsker å samle de til denne workshopen. Her vil de kunne få litt påfyll og kanskje være med å bidra med sine erfaringer, forteller daglig leder i Midt-Troms friluftsråd, Espen Prestbakmo.

Forutse fremtidige problemstillinger

Noen av problemstillingene som oppstår synkront med den stadig økende trafikken av turglade mennesker er blant annet at stien blir nedtråkket til den grad at det dannes dype grøfter hvor vannet vil samles, som igjen vil medføre gjørme. På workshopen vil man blant annet lære hvordan man kan unngå slike problem, og kanskje lære seg å lese terrenget til den grad at man kan forutse fremtidige problemstillinger så vel som å gjøre forebyggende arbeid, eller tilrettelegge stien slik at man kan unngå mange av problemstillingene. - Det er forskjellige problemer og utfordringer i de forskjellige naturtypene, og vi ønsker å kunnne komme opp med praktiske løsninger for å kunne enkel og effektiv måte, sier Prestbakmo.

Annonse