Salangen-Nyheter

Álgoálbmogat čoahkkanan Áltái:

Oktasaš cealkámuš

Beaivváš Sámi Teater čájehedje ikte eahkes gehččiide Áillohaš rohki áidna čállon teáhterčájálmas, Ridn´oaivi ja Nieguid Oaidni.

Beaivváš Sámi Teater čájehedje ikte eahkes gehččiide Áillohaš rohki áidna čállon teáhterčájálmas, Ridn´oaivi ja Nieguid Oaidni.

ÁLTÁ: Maŋemuš vihtta beaivvi leat álgoálbmogat miehta máilmmis čoahkkanan Áltái Finnmárkkus. Dáppe sii gálget bargat oktasaš cealkámuša ovddas mii galgá ovddiduvvot New Yorkas 2014 Ovttastuvvon našuvnnaid máilmmikonferánsa 2014 álgoálbmogiid birra.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Lagabut 600 olbmo leat čoahkkanan daid beivviid Áltái ja olles gávpot lea ivdnejuvvon álgoálbmogin iešguđetlágan ivdnás gárvvuin. Golmma beaivvis sis lea olu bárgu iđđedis eahkedii, dušše oanehis bottuin gos kulturprográmma lea guovddažis gaskkal ja máŋŋel beaivvi bargguid.

Sámediggi doallogoddi

Sámediggi lea bovden álgoálbmotovddasteaddjit miehta máilmmis riikkaidgaskasaš ja ráhkaneaddji álgoálbmotkonferánsii Álttás. Dát konferánsa lea ráhkadeapmi ON generálačoakkalmasas máilmmikonferánsii álgoálbmogiid birra New Yorkas 2014s. Ulbmil lea ovddidit ja ovdanbuktit oktasaš cealkámuša mii galgá buktit evttohusaid ON viidáset álgoálbmot politihkkii boahtte jagiid.

Kultuvrralaš ovdanbuktin

Mánnodaga lei ráhppan konferánsas kultuvrralaš ovdanbuktimin ja skeaŋkat maid geigejuvvo Egil Olli, Sámedikki presideanta. Okta dain ovdanbuktimin masa olbmot liikoje buoremusat lei mánáidkoara geat lávlo buohkaid ovddas konferánsas. Konferánsa guoras lea maid sierra kulturprográmma mii lea nuvttá buohkaide. Ikte eahkes lei bihttá maid Beaivváš Sámi Teater ovdanbukte guovddažis. Bihttá lea ráhkaduvvon ovtta Sámi stuorimus dáiddárin, Nils-Aslak Valkeapää, ja mas leat lihkastagat, musihkka, luohti ja divttat. Bihttá čájehii sámi kultuvrra sierra vugiin buot gehččiide ja maiddai čuožžu speažžumii. 

Annonse