Salangen-Nyheter

Nytt boligfelt gir muligheter:

Ønsker å levere hus

Tor Sørensen (t. v.) og Tor-Christian Chruickshank står klare for å levere drømmehuset. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

SJØVEGAN: Sjøveganhytta har stor interesse av de nye boligtomtene som skal tilrettelegges i Karavika. De har et forhandlersamarbeid med OverhallaHus, en av de største husleverandørene i Norge.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Salangen kommune er på tur til å etablere et boligfelt i Karavika. I flere år har det blitt diskutert om flere sentrumsnære tomter i Salangen, og formannskapet har gitt klarsignal til å kunne jobbe videre med etableringen. I første omgang er det snakk om 18 boligtomter og det har allerede vist seg å være stor etterspørsler. Sålangt har kommunen reservert fire tomter.

Her ser du området det skal etableres 18 hustomter, i Karavika. FOTO: JON HENRIK LARSEN

- Fra husdrøm til drømmehus

Eierne av Sjøveganhytta, Tor- Christian Cruickshank og Tor Sørensen har veldig lyst til å være med å bygge nye hus i det kommende boligfeltet på Sjøvegan. De står klare til å levere moderne og tradisjonelle hus når boligfeltet kommer opp. - Det er flott at det skjer noe i Salangen!. Dette vil gjøre kommunen mer attraktiv. I tillegg håper jeg at folk kommer til oss når de skal bygge hus. Vi er en lokalbedrift og når vi er såpass nært kan vi levere til gunstige priser, sier Tor Sørensen og legger til at de kan levere drømmehuset på tomta 9 uker etter kontrakt. På "Moderne" boligene kan huset være ferdig utvendig 1-2 uker etter leveringsdato. En ting er helt sikkert, utsikten fra det kommende boligfeltet er fantastisk, med utsikten utover Sagfjorden.