Salangen-Nyheter

Politisk engasjerte ungdommer:

Ønsker åpen diskusjon

Representantene fra ungdomspartiene i området. FOTO: JON HENRIK LARSEN.

SJØVEGAN: 3. september arrangerte Sjøvegan videregående skole politisk panel debatt og skolevalg, der ungdommen selv representerte partiene, stilte spørsmål, og svarte for partienes politiske valg.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På debatt stilte Lars Stavrum Medby fra Rød Ungdom, Elias Crogh fra Sosialistisk Ungdom, Brynjar Andersen Saus fra AUF, Rikke Håkstad fra Senterungdommen, Jonas Nilsen fra Grønn Ungdom (MdG), Jonas Dalhberg Toft fra Unge Venstre, Markus Johan Nymoen Hansen fra Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Tonje Nilsen fra Unge Høyre, og Sindre Kristiansen fra Fremskrittspariets Ungdom (FpU). Temaene for debatt var kommune- og regionreform, utdanning og miljø.

Enighet om Nord-Norgebanen

Selv om debatten hetet seg opp under en rekke meninger fra en rekke partier, var det generell enighet blant ungdommen om at Nord-Norgebanen er noe Nord-Norge trenger. Jonas Nilsen (MdG) peker ut at selv om det ikke nødvendigvis er snakk om frakt av personer, vil jernbanen gjøre det mer miljøvennlig å transportere varer som fisk sørover, heller enn å bruke fly. Brynjar Andersen (AUF) legger vekt på forbedrede muligheter for at befolkningen i Nord-Norge kan reise med kollektivtransport. — Nord-Norgebanen handler om at det blir lettere for oss i Nord-Norge å komme seg rundt, sier han.

Sammenslåing

Om kommune- og regionreformen hevder Markus Johan Nymoen Hansen (KrFU) at det handler om å gjøre de kommunale tjenestene bedre, mens Lars Stavrum Medby (Rød Ungdom) ser mørkt på især en sammenslåing av Troms og Finnmark. — Troms-Finnmark sammenslåingen er ikke demokratisk, mener han, og Elias Crogh (SU) trekker frem resultater fra avstemming i Finnmark versus Stortingets valg.

Benedicte Esp Bjørnås (Unge Venstre) ønsker regulering av stoff. FOTO: JON HENRIK LARSEN.

Nei til narkotika

Ved samme anledning stilte Benedicte Esp Bjørnås (Unge Venstre) med tanker rundt legaliseringspolitikk som regulerer stoffbruk. — Slik som det er i dag kan ungdommer lettere få tak i cannabis enn alkohol, sier hun, og mener dette er fordi alkohol er regulert på en annen måte enn stoff. I debatten nevnte Jonas Dalhberg Toft (Unge Venstre) at rusavhengige burde behandles på samme måte som de syke: — Hvis du er syk skal du hjelpes, ikke straffes. Både Jonas og Benedicte peker ut at Norge er blant toppen i Europa med 260 dødsfall i året grunnet rus, og mener at en åpen diskusjon for å forbedre lover om regulering av stoffer vil være på sin plass for å senke antallet dødsfall.

Mange ungdommer stilte opp på skolevalget og engasjerte seg med spørsmål. FOTO: JON HENRIK LARSEN.