Salangen-Nyheter

Hjertesukk på vegne av de eldre:

Ønsker kurs i nettbank

– I dag er man jo så og si totalt avhengig av internett, og for veldig mange eldre å få utført for eksempel banktjenester, forteller Jann Inge Bakkeid.

MYRLANDSHAUGEN: Jann Inge Bakkeid er litt bekymret over hvordan den digitale utviklingen påvirker de eldre i samfunnet. Bor man i tillegg litt avsides, blir utfordringene fort mange.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Hverdagen blir stadig mer digital, dette medfører at tjenester som bank og post blir stadig mer sjelden ute i distriktene. Jann Inge Bakkeid kommer derfor medet lite hjertesukk over hvor stadig vanskeligere det blir for de eldre bare å få betalt regningene. – I dag er man jo så og si totalt avhengig av internett, og for veldig mange eldre å få utført for eksempel banktjenester. Jeg har selv prøvd å hjelpe så godt jeg kan de som trenger det, men det er jo begrenset med tid å ressurser man kan bruke på sånt. Derfor synes jeg at enten kommunen eller de som leverer banktjenester kunne kjørt datakurs for de som trenger det, sier Bakkeid til nettavisen.

Vanskelig å betale regninger

De fleste husstander i dag er tilknyttet internett, men mange eldre vet ikke hvordan de skal bruke internett. Jann Inge forteller at kommunen var med å sponse fibernett til sine innbyggere, noe som han legger til var veldig flott gjort av kommunen. – Nå er det nok en del eldre som har internett i veggen, men ikke vet hvordan de skal bruke det. Det er vel hovedsaken at de får betalt regninger, det er langt til nærmeste bankkontor, og busser går det jo nesten ikke. Jeg skulle ønske at bankene kunne tilbydd et nettbasert kurs om ikke annet, men de må allikevel finne ut hvordan de kommer seg inn på internett først, sier Jann Inge Bakkeid.