Salangen-Nyheter

Ung røst i Salangen IF Fotball:

Ønsker kvalitetsklubb

På årsmøtet i Salangen IF Fotball på torsdag skal man diskutere kvalitetsklubb-prosjektet.

SJØVEGAN: Marthe Røkenes (bildet) ønsker at Salangen IF Fotball skal være en del av kvalitetsklubbprosjektet. Derfor vil hun orientere om dette på torsdagens årsmøte i klubben.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Førstkommende

torsdag 13.mars kl 20.00

har Salangen IF Fotball årsmøte på klubbhuset på Idrettsheia. Tema for kvelden kommer til å være "Kvalitetsklubbprosjektet". Hva dette er og hva dette kan innebære for Salangen IF Fotball, kommer Marthe Røkenes til å informere litt om på årsmøtet. I tillegg må det også tas stilling til om dette er noe man ønsker å gå i gang med i SIF. - Derfor synes jeg det er viktig at alle møter opp på klubbhuset på torsdag, spesielt spillernes foreldre, sier Marthe Røkenes engasjert

.

Bra tilbud

Norges fotballforbund og fotballkretsene er opptatte av at alle som har lyst til å spille fotball skal ha et bra tilbud. - Kort fortalt er kvalitetsklubbprosjektet klubbutvikling satt i et system som vil være retningsgivende for det meste av utviklingsarbeid som gjøres i klubben. Målet er å skape mer og bedre aktivitet for alle, sier Røkenes til nettavisen. For at alle skal føle seg like verdifulle og få et passende tilbud innenfor fotballen er det viktig at klubben blant annet er godt organisert, at ledere og trenere har tilstrekkelig kompetanse, at klubben har felles verdier, visjoner og mål og at klubben har nedfelte planer og vedtak som er en naturlig rettesnor for alle i klubben. - Derfor er det så utrolig viktig at vi får flest mulig til å komme på årsmøtet på torsdagen, avslutter en tydelig engasjert Marthe Røkenes.