Salangen-Nyheter

Arrangerer informasjonsmøter:

Ønsker mer forutsigbarhet for bøndene

Informasjonsmøtene arrangeres for å kunne informere alle grunneiere av jordbruksareal om det viktige forvaltningsansvaret, og hvordan man kan gjøre jordbruksarealet tilgjengelig for de som ønsker å drive med næring. Landbrukskonsulent i Ibestad kommune, Laura Bunse er initativtaker til møtet. Foto: Ibestad kommune/UiT

I dag tirsdag og i morgen onsdag arrangerer Ibestad kommune i lag med Norges bondelag og Statsforvalteren i Troms og Finnmark informasjonsmøter om hvordan man kan styrke næringsgrunnlaget i landbruket.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 14.11.2022 kl 14:32

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Møtene skal finne sted tirsdag på Ibestad kulturhus, mens det onsdag kveld skal finne sted på aktivitetshuset i Åndervåg på Andørja.

Det er Ibestad kommune som har tatt initativ til møtene, for at man ønsker å styrke næringsgrunnlaget i landbruket, samtidig som kommunen ønsker å bevare et åpent kulturlandskap som gjør det attraktivt å bo i og besøke Ibestad.

Kommunen understreker at dyrka jord er en grunnleggende, men begrenset ressurs. Den er grunnlaget for matproduksjon og matvaresikkerhet, og den er også en viktig del av kulturlandskapet.

- Tilgang på nok dyrka jord er dessuten avgjørende for å kunne drive et lønnsomt landbruk. Gårdsbrukene i Ibestad er små og avhengige av mye leiejord. I mange tilfeller foreligger det ingen skriftlige avtaler for jordleie. Dette fører til stor uforutsigbarhet for bøndene, og det er til hinder for utvikling av landbruket i Ibestad, sier landbrukskonsulent for Ibestad kommune, Laura Bunse i en melding på kommunens nettsider.

Tilgjengelighet

Kommunen mener at alle eiere av jordbruksareal har et viktig forvaltningsansvar i denne sammenhengen, og bør gjøre jordbruksarealet tilgjengelig for de som ønsker å drive. Derfor vil kommunen informere om hvordan man som grunneier kan bidra.

Under informasjonsmøtene vil Liv-Edel Berg fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark informerer om hvilke rettigheter og plikter som følger med det å eie jordbruksareal og hvordan du som grunneier trygt kan leie bort jorda.

Einar Johan Dons, leder i Ibestad Bondelag, forteller om utfordringer med leiejord og konsekvenser av manglende leieavtaler fra en gårdbrukers perspektiv.

Laura Bunse fra Ibestad kommune orienterer om status for jordbruksareal i Ibestad, og hvordan kommunen skal følge opp manglende leieavtaler og arealer som er kommet ut av drift.