Salangen-Nyheter

Astafjord Vekst:

Oppklarer situasjonen

John Kenneth Overgård reagerer på uttalelser fra Morten Mikalsen og Salangen Næringsforening. FOTO: ESPEN BLESS STENBERG

SJØVEGAN: John Kenneth Overgård oppklarer saken rundt Astafjord Vekst.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

- Som daglig leder har jeg et stort behov for å formidle til Morten Mikalsen og de andre, at selv om vi er offentlig eid, er vi ikke finansiert av stat og kommune. Vi selger en tjeneste til disse, sier John Kenneth Overgård. Astafjord Vekst stoppet salget av dekk umiddelbart, etter at enkelte medlemsbedrifter i Salangen Næringsforening uttrykte misnøye med skjevfordelt konkurranse. - Når Astafjord Vekst AS velger å styre unna dekksalg til privatkunder er det fordi vi ser at salget fikk uønskede konsekvenser for øvrig næringsliv, sier Overgård.Ordinært marked

Astafjord Vekst er et interkommunalt selskap, som eies av Lavangen, Salangen, og Gratangen kommuner. Hovedoppgaven til bedriften er å tilby tilrettelagt arbeid til personer som har behov for dette. - Fra vår største kunde som er NAV, kommer det stadig et større fokus på attføring. NAV og våre eiere vil at vi i større grad skal forsøke å få personer ut i ordinært arbeid. For å få til dette, må den arbeidstreningen vi driver med, være relatert til det ordinære arbeidsmarkedet, forklarer Overgård. Han sier at man derfor må selge tjenester og varer som kundene ønsker å kjøpe.Dementi

Overgård mener det er merkelig av næringsforeninga å gå ut å invitere til dialog i media, etter at Astafjord Vekst har tatt sitt samfunnsansvar og avsluttet dekksalget. - Vi konkurrerer først og fremst på kvalitet. Næringsforeningas uttalelse beror slik jeg ser det, på manglende kunnskap og dårlig kildekritikk, sier Overgård. Salangen-Nyheter var fredag i kontakt med næringsforeningas leder, Morten Mikalsen. Han dementerte sine uttalelser om prisdumping. Overgård blir likevel frustrert av at lønnsnivået i bedriften kommenteres. - Lønnsnivået i vår bedrift gjenspeiler til en viss grad kommunalt lønnsnivå. Våre ansatte har offentlig tjenestepensjon som er dyrt, sier Overgård. Han mener at når man ser på samlet lønns- og pensjonsutgifter, er lønnsnivået høyt. Ikke lavt som kommentert fra næringsforeningas side.

Overgård benytter også anledninga til å invitere Morten Mikalsen til å komme på besøk til bedriften, slik at man kan få snakket om den siste tids skriverier i avisa.