Salangen-Nyheter

Salangen kommune:

Oppretter Frisklivssentral

Folkehelsekoordinator i Salangen, Siri Bjerkan er leder for Frisklivssentralen.

Salangen kommune etablerer en ny og helsefremmende samt forebyggende helsetjeneste i Salangen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.

Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå. Frisklivssentralen er en helsetjeneste, og de som jobber der er helsepersonell, går det frem av kommunens informasjon.

Skal kunne hjelpe

Igjennom en Frisklivsssentral skal du kunne få hjelp til å bli mer fysisk aktiv, få et sunnere kosthold og slutte og snuse og røyke.

Det er Salangen kommunes egen folkehelsekoordinator Siri Bjerkan som er ansatt som daglig leder for Frisklivssentralen i Salangen.