Salangen-Nyheter

Støttegivere ønsker at:

Overskudd blir til tilskudd

Statskog, Troms Kraft, Bardu Motorferdselsforening, Altevatn Hytte og Båteierforening, Statkraft, Telenor og Bardu Kommune var tilstede på åpningen av GSM-stasjonen på Girona den 11.februar i 2011.

SETERMOEN: Overskudd etter byggingen av en ny GSM mobilsender på Girona ved Altevatn i Bardu, skaper ny tilskuddsordning.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I forbindelse med prosjektering og bygging av ny GSM mobilsender på Girona ved Altevatn, så har en rekke aktører bidratt på finansieringssiden i prosjektet. Dette gjelder Statskog SF, Statkraft Energi AS, Troms Kraft AS, Troms Fylkeskommune, Altevatn Hytte og Båteierforening og Bardu Motorferdselsforening. - Regnskapet etter byggingen av mobilsenderen viser et overskudd på 245.616. Bardu Kommune har bedt alle støttegiverne om mulighet til å anvende overskuddet som en tilskuddsordning etter foreslåtte retningslinjer. Alle støttegivere har bifalt å anvende overskuddet som tilskuddsordning etter søknad, skriver Lennarth Kvernmo i Bardu kommune i en pressemelding.

Oppretter tilskuddsordning

Bardu Kommune utlyser en tilskuddsordning på kr 245.616,- via den elektroniske søkeportalen regionalforvaltning. Formålet med ordningen er å støtte allmennyttige infrastrukturtiltak til breiest mulig brukergrupper i området. Samarbeidsprosjekter vil bli prioritert. Retningslinjer, prosedyre og kriterier for utvelgelse av søknader sammen med kriterier som vurderes i søknadene finner du ved å benytte elektronisk søkeportal på web siden www.regionalforvaltning.no. Søknadsfristen er satt til 1.12.2015. Alle innkommende søknader vil bli saksbehandlet av enhet næring og lagt frem for politisk behandling og vedtak i første formannskapsmøte i 2016, kommer det frem i pressemeldingen.