Salangen-Nyheter

Ordfører og administrasjonssjef:

På Island- studietur

Ordfører i Salangen, Ivar B. Prestbakmo (nærmest) og administrasjonssjef i Salangen kommune, Elisabeth Nutti er denne uken på studietur på Island med Fylkesmannen i Troms. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Ordfører Ivar B.Prestbakmo og administrasjonssjef i Salangen kommune, Elisabeth Nutti er denne uken på studietur med Fylkesmannen i Troms på Island.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Det er fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen som har invitert blant andre ordføreren i Salangen og administrasjonssjefen i Salangen med på studietur til Island, i lag med flere rådmenn og ordførere fra Troms. Turen finansieres i sin helhet av Fylkesmannen. Programmet som er utviklet er i samarbeid med Norges ambassade på Island. Formålet med turen er tre-delt under tittelen "robuste kommuner":

- lære av islandske kommuner hvordan de prioriterte kommunale oppgaver etter finanskrisen i 2008, og hvilke krisetiltak de iverksatte da budsjettene måtte reduseres. I tillegg skal vi få innsikt i konsekvensene 4 år etter. 3 kommuner av varierende størrelse skal besøkes. I tillegg vil Innenriksdepartementet, Fiskeridepartementet og KS i Island redegjøre.

- kriseberedskap ved naturkatastrofer - Island har Europas beste beredskaps- og evakueringserfaringer og systemer utviklet som en konsekvens av hyppige jordskjelv, vulkanutbrudd, flom og snøskred 

- bygge sosiale og faglige nettverk deltakerne imellom etter at valget i fjor ga Troms et historisk høyt antall nye ordførere. Ordføreren og administrasjonssjefen i Salangen kommer hjem til kommunestyremøtet som skal være fredag formiddag.