Salangen-Nyheter

Trygg trafikk for skolebarn:

På tide med hekk-klipp?

Det skal være god sikt ved veikryss og ved avkjørselen, men noen avkjørsler er det umulig å gjøre noe med, der bilister bør være ekstra oppmerksom. ARKIVFOTO: ANNA GRANHEIM FJOSE

SJØVEGAN: Neste uke er det skolestart, og i den forbindelse ber Trygg Trafikk huseierne klippe hekkene ved avkjørslene sine for å unngå farlige situasjoner i trafikken, så også i Salangen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Av hensyn til egen og andres sikkerhet oppfordrer Trygg Trafikk folk som bor langs trafikkerte veier å klippe hekker og busker på eiendommene sine som kan føre til dårlig sikt for bilister. I følge Vegloven skal man ha minst 20 meter fri sikt hver retning langs gang- og sykkelvei når man står inne på egen avkjørsel. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved hver avkjørsel.

Fri sikt

Distriktsleder, Elsa Klemetsen i Trygg Trafikk Troms forteller i en pressemelding om at 50 centimetere for hekk muligens kan oppfattes som lavt, men bemerker viktigheten om fri sikt langs motorveiene uansett. Det er i hovedsak tomteeier som bor ved veien som er ansvarlig for å holde hekker og busker på eiendommen sin stusset. Mange bilister må også krysse gang- og sykkelveier for å kjøre ut på veien. Da må de lett kunne se både små og store trafikanter, uansett vær og forhold.

Les mer om reglene angående hekker og busker her.