Salangen-Nyheter

Var synelig på første skoledag

Politiet kontrollerte trafikken

Politibetjent Roald Berntsen fulgte trafikkbildet mandag morgen ved Salangen skole og Sjøvegan videregående skole. Dette i forbindelse med skolestarten. Foto: Jon Henrik Larsen

På første skoledag i Salangen var politiet godt synelig langs skoleveien igjennom Sjøvegan-sentrum.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 24.08.2022 kl 08:48

Politibetjent Roald Bertnsen ved Midt Troms lensmannsdistrikt fulgte trafikkbildet tidlig mandag morgen, særlig i nærheten av Salangen skole og Sjøvegan videregående skole.

Slike kontroller som dette holder politiet hvert år ved skolestart i Salangen. Særlig ved skolene er det større fare for at det kan skje ulykker siden det er små barn og ting kan skje ganske raskt.

Politiet oppfordrer foreldre til å øve på skoleveien sammen med barna. Gå sammen, snakk om eventuelle trafikkfarer og vær gode forbilder.

I perioden framover vil politiet på tradisjonell måte holde øye ved skoleområdene og ta stikkontroller for å påse at alt foregår på lovlig måte i trafikkspillet mellom elever og billister.