Salangen-Nyheter

Vil delta i lokalpolitikken:

- Kunne godt tenke meg og bli ordfører i Salangen

Jon Henrik Larsen stiller seg til disposisjon for å bli ordfører i Salangen, om velgerne vil det. Her er han samlet i lag med mange fine og flinke mennesker som bidrar og engasjerer seg i Salangen-Nyheter. Foto: Torgeir Bråthen, Nordlys

Jon Henrik Larsen (37) er en engasjert mann på mange områder. Både igjennom lokaljournalistikken og frivillig arbeid i Salangen. Nå vil han også gå inn i lokalpolitikken.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Jon Henrik Larsen er kjent som redaktør og grunnlegger av nettavisen du nå leser, Salangen-Nyheter. I dag er det Fabian Stang som er eier av selskapet Nye Salangen-Nyheter AS som drifter nettavisen.

Larsen har i alle de 22 år han har drevet med lokaljournalistikk, engasjert seg i lokalmiljøet og hele tiden hatt en føler på samfunnspulsen. Nå ser han det som helt naturlig å lansere seg selv til tjeneste i lokalpolitikken.

– Jeg har valgt å stille meg disponibel for lokalpolitikken i Salangen foran neste års kommunevalg. Jeg føler at jeg kan tilføre lokalpolitikken mye med mine meninger og ytringer, men også med at jeg er autist og ser hverdagen på min måte, sier Larsen.

Ordførerkontoret

På spørsmål om hva han tenker om ordførervervet, er Larsen tydelig og klar:

– Jeg kunne godt tenke meg å bli ordfører i Salangen!. Men det må bli opp til folk å bestemme, sier han bestemt.

Lasen har foreløpig ikke vært i kontakt med noen av politiske partier i Salangen, men han er tydelig på hvilken siden han tilhører i politikken.

- Det er borgerlig politikk som faller mitt hjerte nærmest. Nå har jeg ikke studert partiprogrammene for de borgerlige partiene i Salangen, men det er jo to alternativer da slik jeg ser det, og det er KrF eller Høyre, sier Larsen. I dag har ikke Kristelig Folkeparti noen kommunestyrerepresentanter i Salangen, men lokallaget eksisterer enda. Høyre har derimot 3 sittende representanter i kommunestyret.

Jon Henrik Larsen snakker med sittende ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp). Hun har foreløpig ikke bestemt seg for om hun stiller til gjenvalg som ordfører i Salangen ved kommunevalget i 2023. Foto: Fartein Rudjord, bladet Lederne

Må skje en endring

I dag er det Senterpartiet og Arbeiderpartiet som styrer og har flertall i kommunestyret. Senterpartiet har hatt ordførerkjedet og vervet siden 1999. Da var det Ivar B. Prestbakmo, som i dag er stortingsrepresentant, som hadde vervet. I ettertid har hans kone Sigrun W. Prestbakkmo var ordfører siden 2014.

– Jeg føler det har vært alt for lite fremgang med Senterpartiet i førersetet i Salangen. Som journalist og redaktør snakker jeg med mye folk og mange vil nå ha en forandring. Jeg tar steget fra å prate om dette til å faktisk gjøre noe med det ved at jeg melder meg til tjeneste som politiker og eventuelt ordfører, sier Jon Henrik tydelig.

- Positiviteten må opp!

Jon Henrik er klar og tydelig på at kommunen som han har bodd i siden han ble født, trenger en solid positivitets- boost.

- Folk forteller til meg at de ikke blir lyttet til av kommunen. Hvis jeg får en fremtidig rolle som ordfører vil jeg kunne bidra til at folk blir inkludert og sett i mye større grad enn i dag, sier Larsen bestemt.

Ikke redd for rollene

Jon Henrik er ikke redd for at det kan bli vanskelig og velge mellom rollene som journalist og ordfører om situasjonen skulle komme til det.

– Jeg ser ikke det som spesielt vanskelig. Salangen-Nyheter er en grasrotavis som tar tak i de positive sakene her i Salangen og det vil jeg videreføre hvis jeg skulle bli ordfører. Jeg vil at Salangen skal bli en ja-kommune der folk opplever og bli sett og lyttet til, sier Jon Henrik.

Om situasjonen skulle bli det at Jon Henrik blir valgt til ordfører i Salangen, blir han ikke den første ordføreren i Salangen som har vært redaktør samtidig som han er ordfører. Tidligere Arbeiderparti- ordfører Kristian Tønder (far til tidligere prest og ordfører i Salangen, Per Tønder) var nemlig både ordfører og redaktør samtidig.

Han grunnla og var redaktør for avisen "Folkeviljen" i Salangen i 1911. Kristian Tønder var ordfører i Salangen fra 1907 til 1915. Mens fra 1915 og frem til 1934 var han stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.