Salangen-Nyheter

Gjorde vedtak tirsdag:

Stortinget sier nei til å lovfeste funksjonshemmedes rettigheter

Tirsdag vedtok Stortinget å vende tommelen ned for et forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i lovverket. Foto: Hanna Johre/NTB

Et flertall på Stortinget sier nei til å ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i det norske lovverket.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 07.12.2022 kl 22:17

Annonse

Tirsdag skal Stortinget stemme over et forslag fra Rødt om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven.

Konvensjonen er allerede ratifisert av Norge. Men verken Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre eller Fremskrittspartiet, som til sammen har flertall, vil foreløpig oppdatere lovverket, viser innstillingen fra justiskomiteen på Stortinget.

Ap og Sp viser til at regjeringen er i ferd med å innhente en juridisk ekspertvurdering, og vil vente til denne foreligger, senest innen utgangen av 2023.

SV, Rødt og Venstre mener på sin side det er på høy tid å lovfeste funksjonshemmedes rettigheter.

Det vil styrke rettsvernet til denne gruppa og ha en viktig signaleffekt, mener de.

Stortinget har flere ganger tidligere, senest i 2020, behandlet lignende forslag, som altså aldri er blitt vedtatt.