ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Salangen-Nyheter

Maŋŋel Meahccemeassuid:

Positiiva vásáhus

Meahccemeassuin ja web-tv sáddagis mii lei njuolggosátta.

BEARDU: Dán jagaš Meahccemeassuid vuolde lei SN Produkšun- Beardus ja lágidii njuolgga sáddaga web-tv bokte. Goappašat bealit geahččaba dál maŋás positiivalaččat ja sávvaba ahte ovttasbargu sáhttá joatkit.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Hans Hammer, gii lea jođiheaddji Davvi-Norgga Meahccemeassus, lea viimmat beassan geahččat veaháš sáddagiin mat ráhkaduvvo meassuid vuolde ja son muitala ahte son lea duhtavaš bohtosiin. Son ii leat vel ollen hupmat nu olusin geat leat geahččan sáddagiid, muhto dán maid lea beassan gullat lea leamaš positiiva. – Persovnnalaččat mun oaivvildan ahte dát lea lunddolaš media geavahit, muhto loahpalaš mearrádus ferte váldojuvvot stivrras, vástida Hammer go jearrat áigu go bargat SN Produkšuvnnain fas boahtteáiggis. – Doaivvun ahte lea stuoribut vejolašvuohta ahte šaddá fas ovttasbargu das go ii, son joatká.

Sávvá ahte jotkojuvvo

Jus šaddá nu de sávvá Hammer ahte boahtte áiggis šaddá stuoribut oktavuohta gaskkal meassuid ruovttusiiddu, Facebook- siidduid ja  web-tv sáddaga vai vel eambbosat oččot mielde osiid meassus ja dan mii doppe dahpahuvva. – Lea leamaš hui earenoamáš ja hástalus produkšuvdna mainna leat bargan, lohka doaimmaheaddji Siellaga-Ođđagis Jon Henrik Larsen. Son oaivvilda ahte lágideaddjit meassus dihtet maid sii háliidit ja ahte dát dagaha ahte bargu šaddá hástalus. Larsen lohka ahte su mielas lea somá beassat bargat Meahccemeassuin ja sávvá ja doaivu ahte ovttasbargu jotkojuvvo.