Salangen-Nyheter

Dørstokkmila har aldri vært lavere:

Premier til verdi av 30.000,-

30-trimmen kan nå skilte med flere flotte premier fra næringslivet i Salangen. FOTO: PRIVAT

30-Trimmen" søkte høsten 2020 næringsutvalget i Salangen kommune om støtte til premier til arrangementet som et verktøy til å få økt deltakelse i 30-Trimmen. Dette med bakgrunn i at tur og friluftsliv er viktige komponenter i folkehelsearbeidet, og at flere bruker løypene i nærmiljøet vil være en viktig brikke i det videre folkehelsearbeidet i kommunen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det ble spesifisert i søknaden at midlene skulle tilfalle lokalt næringsliv i form av gavekort.

Søknaden ble tilgodesett med 30 000,- kr til premiering av deltakere som har fullført 30-trimmen, det vil si oppnådd poengkravene.

Midlene blir delt opp i 6 stk gavekort på kr 5.000,- som skal benyttes som betalingsmiddel i det lokale næringslivet.

Gavekortene vil bli trukket mellom alle deltakere som har oppnådd kravene på 60/30 poeng etter sesongslutt i oktober.

Siri Bjerkan er folkehelsekoordinator i Salangen kommune. Hun oppfordrer flere til å bli med å trimme til fordeler for fine premier". FOTO: PRIVAT

Eget turkonsept

30-Trimmen er et turkonsept med turmål både i Salangen og Lavangen. Hver kommune har 15 ulike turmål som er merket, beskrevet og tracket med GPS, slik at det er enkelt å finne frem.

30-Trimmen har løyper som vil kunne passe både de helt uerfarne turgåerne, samt de som er særs aktive. Dette er dermed et konsept som kan inkludere mange av kommunens innbyggere. Hvis man melder seg inn i turkonseptet via appen Trimpoeng, kan man sjekke inn på hvert turmål og sanke poeng gjennom en hel sesong.

Her kan man også enkelt finne info om løypene, beskrivelse for adkomst, og vanskelighetsgrad på løypene. Inneværende sesong startet 1.juni 2020, går til oktober 2021 og tilbyr både sommer og vinterturer. 30-Trimmen har gått over flere sesonger og får stadig flere deltakere. Pr i dag har 30-Trimmen over 300 deltakere, og enda flere er det plass til!

30-trimmen driftes av en arbeidsgruppe bestående av SIF Ski, SIF Trim, ØSIL, Lavangen Fjellvandrerlag, Salangen Kommune og frivillige. Disse velger ut, merker, og tracker løyper før hver sesong, og jobber underveis med drift og tilrettelegging for alle deltakerne.

Ved sesongslutt vil alle som har oppnådd kravet på (60 poeng for voksne 30 poeng for barn/senior) få sin deltakerpremie i tillegg til trekkpremier blant alle som har oppnådd kravet.

Disse premiene har blitt utdelt i en felles avslutning etter sesongslutt.

Mer info om 30-trimmen kan du finne her.