Salangen-Nyheter

Ordføreren går ut og søker boliger:

Press på boligmarkedet

På bildet: Ordfører Ivar B. Prestbakmo ønsker og få flest mulig utleieboliger tilgjengelig i Salangen, for å øke folketallet. FOTO: JON HENRIK LARSEN

På bildet: Ordfører Ivar B. Prestbakmo ønsker og få flest mulig utleieboliger tilgjengelig i Salangen, for å øke folketallet. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Salangen er en plass der boligmarkedet for tiden er under press. Mange vil leie bolig for en periode, før de eventuelt ønsker og kjøpe seg noe fast. Problemet er at det er lite utleieboliger i bygda for tiden.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 27.08.2010 kl 00:00

Annonse
Annonse

Etter det nettavisen kjenner til, er det flere familier som ønsker og flytte til Salangen for å jobbe og bo. Men mange av de fremtidige tilflytterne vil ikke kjøpe bolig med en gang, men heller leie først. - I dag er mangel på boliger en flaskehals i Salangen kommune. Vi håper derfor at de som sitter på sommerboliger eller fritidshus som ikke brukes gjevnlig kan ta kontakt slik at vi kan få leid ut dette til folk som vil flytte til Salangen, sier ordfører Ivar B. Prestbakmo til nettavisen.


Ønsker kontakt

Ordføreren kommer nå med en klar oppfordring. - Jeg vil oppfordre folk med hus/leiligheter som kan leies ut, om å ta kontakt med Salangen kommune eller Salangen Boligstiftelse, slik at boliger i større grad kan være disponible for de som ønsker å flytte til Salangen i fremtiden. Det planlegges også for tiden flere boliger på Sjøvegan, som kan være med og stimulere boligmarkedet i bygda.

Annonse