Salangen-Nyheter

Salangfisk AS sitt nye anlegg tar form:

Produksjonen går sin gang

SALANGSVERKET: Nå begynner ting virkelig å ta form inne på det nye smoltanlegget til Salangfisk AS ved Salangsverket. Produksjonen er kommet godt i gang selv om det enda pågår bygningsarbeid der.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

I mai i fjor fikk nettavisens journalist være med på en omvisning av det nye smoltanlegget til Salangfisk AS ved Salangsverket. I juli klekket første partiet med rogn, dette partiet er nå flyttet over til de mellomste tankene hvor de i løpet av neste uke skal veies og sorteres. Røkteroperatør Monika Klaussen er ansvarlig for klekkeriet og skryter varmt av sin arbeidsplass og viser stolt frem ynglene hun har ansvaret for. – Disse skuffene er min avdeling. I hver skuffe legges rogna for å klekke. Inne i hver av disse skuffene ligger det sikter som skiller eggskallene fra de nyklekte plommesekkynglene, her må det daglig røktes, forteller røkteoperatør Monika Klaussen.

Røkteoperatør Monika Klaussen ved Salangsfisk AS sitt nye smoltanlegg har ansvaret for det første stadiet til fisken før den kommer ut i tankene. Disse skuffene er små karr hvor rogna legges før klekking. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

Strenge hygienekarv

Det vil også gå en publikumsgang gjennom hele bygget som vil være åpent for allmennheten. Denne gangen er lagt slik at den har utsikt over produksjonslokalene gjennom en rekke vinduer. Hygiene er av aller høyeste prioritering inne på smoltanlegget, dette for å unngå smittefare. Vannet som kommer inn til anlegget gjennom sjøkabelen fra Rotvikvannet blir også renset to ganger, både via ozonbehandling og UV. – Ettersom vi har begge disse renseprosessene er det ingen mulighet for smitte via vannet. Det er også desinfiseringsstasjoner mellom alle avdelingene og innganger til anlegget.

Etter at plommesekkyngelen har vokst seg til omlag et halvt gram blir de satt ut i disse tankene. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

Mye arbeid blir digitalt

Klaussen forteller at det er enda en del av arbeidet som skal gjøres manuelt, men at det stadig blir mindre ettersom flere systemer ferdigstilles. Når hele anlegget er ferdig vil en god del av arbeidet foregå via datamaskin. Både overvåking av fisk via kamera og foring skal kunne gjøres digitalt. Grunnen til dette er først og fremst og redusere unødvendig stress hos fisken. – For at yngelen skal kunne vokse og ha det bra er det viktig at vi kan redusere stress hos fisken så langt det lar seg gjøre, opplyser Klausen.

Her er de mellomste tankene. Yngelen som ble klekket i juli i fjor holdes nå i disse tankene. I alt åtte av disse tankene er i drift i dag. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

Dette er ynglen fra det første kullet. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

De har enda ikke tallene helt klar på hvor mange yngel som er totalt i samtlige av de tankene som i drift pr. i dag, men ettersom det skal veies og sorteres i neste uke vil de ha nye tall. Rommet hvor sorteringen foregår jobbes det enda, men skal ferdigstilles i løpet av de neste dagene. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

De største tankene er enda ikke tatt i bruk. Disse kolosale betongtankene har en diameter på 15 meter. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

Sindre Roll Bruvoll er lærling ved smoltanlegget hvor hans oppgave er å daglig ta vannprøver som han analyserer i sitt laboratorium. Denne labben er kun en midlertidig løsning frem til de får ferdigstilt det permanente laboratoriumet. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

Oppe i andre etasjen er det kontor og administrasjonlokaler i tillegg til kantine, garderober, hvilerom, treningsrom, laboratorium, og flere møterom. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

Gode kollegaer: Mule Teka og Monika Klaussen er begge røkteopperatører og jobber nå sammen med å røkte de yngste ynglene. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN