Salangen-Nyheter

Ikke bra nok:

Reagerer kraftig på veistandard

Det er ikke alle veier på Ibestad som er slik de bør være, mener Schjelderup. FOTO: ILLUSTRASJONSFOTO

Odd-Ingvar Schjelderup er oppgitt over veistandarden på fylkesvei 848 på strekningen Rolla - Andørja.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

- Det har vært sånn i mange år. Veien går i oppløsningen og det er veldig lite farbart. Det er rart at ingen reagerer, mener han.

Han trekker fram spesielt utsatte grupper på veien, som blant annet ambulanser, som blir ekstra berørt når veien er slik den er.

- Ambulanser kjører stadig over veien og det er hverken behagelig for sjåfører eller pasienter. Jeg har selv en gang i fjor vært pasient i en ambulanse, med i utgangspunktet store smerter. Det ble ikke bedre av å ligge å humpe på veien, sier han.

Schjelderup mener spesielt veien over Seglstein er ille.

- Det er ille på mange plasser, men spesielt over Seglstein. Der skal du slite for å finne en strekke på mer enn 20 centimeter med sammenhengende vei, sier han.

Han tror mange reiser ut av kommunen Ibestad for å handle andre steder på grunn av hvordan det er å kjøre over de nevnte strekningene.

- Jeg er sikker på at om veien hadde vært bedre hadde mye mer av handelen blitt gjort lokalt. Det minste vi kan forlange er en vei som er kjørbar. Det er den ikke nå, sier han.

KONTINUERLIG: - Vi driver kontinuerlig med avveining rundt den ene strekningen mot den andre, sier leder for samferdselsdivisjonen i Troms- og Finnmark fylkeskommune Øyvind Strømseth. FOTO: PRIVAT

Øyvind Strømseth er leder for samferdselsdivisjonen i Troms- og Finnmark fylkeskommune. Han erkjenner at veiene er dårlige og sier seg enig med Schjelderup.

- Han har nok helt rett i at det er dårlig, sier Strømseth.

Han opplyser imidlertid om at det stadig gjøres avveininger på de forskjellige strekningene.

- Vi driver kontinuerlig med avveining rundt den ene strekningen mot den andre. Vi har et vedlikeholdsetterslep. Det er solide summer med penger. Vi jobber jevnt og trutt med å gjøre de utbedringene det er snakk om, sier han.

Han poengterer at ingen er glemt, men at det er enorme mengder med vei som trenger vedlikehold i fylket.

- Jeg har kjørt de veiene det er snakk om og han har rett. Vi har strekninger hvor det er betydelig behov for vedlikehold og vi fikser der vi kan. Det jobbes med saken og ingen er glemt, sier han.