Salangen-Nyheter

Sametingsgruppa til AP er bekymret:

- Redd de samiske nyheter

Ina Mienna- Vimme var nyhetsanker for de samiske nyhetssendingene på Salangen-Nyheter i 2013. Nå er sendingene truet av nedleggelse.

SJØVEGAN: Salangen-Nyheters satsing på samiske nyheter på web-tv er truet. Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets Sametingsgruppe, Vibeke Larsen (bildet) er bekymret.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Salangen-Nyheter har i hele fjor drevet med formidling av lokale nyheter fra Astafjord- regionen på samisk, igjennom egne web-tv sendinger. Troms fylkeskommune og Sametinget gikk sammen om å støtte ideen og prosjektet med fiansielle støtte pålydende 800.000 kroner for året 2013. Med nytt fylkesråd og nytt sametingsråd er ingenting avklart i forhold til videre drift av prosjektet i 2014. Nå ser Arbeiderpartiets sametingsgruppe med bekymring på situasjonen. - Vi registrerer med bekymring at Troms fylkeskommune ikke lenger virker å være villig til å støtte WebTV-satsingen, Siellaga-Ođđasat, de samiske nyhetene hos Salangen-Nyheter, sier parlamentarisk leder for Ap's sametingsgruppe Vibeke Larsen i en pressemelding.

Syneliggjøre og levendegjøre

Bruk av samisk språk på ulike plattformer er med på å synliggjøre og levendegjøre det samiske språket. Og nåværende og kommende samiske språkbrukerne har behov for at språket brukes i mange fora og settinger. - Salangen-Nyheter har gjort en flott innsats for det samiske språket i regionen den primært dekker, med å sette fokus på dagsaktuelle saker  som er viktig for det samiske samfunnet. På denne måten har Salangen-Nyheter skapt en etterspørsel, etter samiskspråklige nyheter på WebTV-plattformen, også blant de unge, sier Larsen.  Hun oppfordrer nå sametingsrådet til å jobbe for å finne løsninger slik at den samiskspråklige websendingen fortsatt kan leve og begeistre språkbrukere innenfor og utenfor Sør-Troms og Nordre Nordland.

sekretæriatsleder for FN's permanente forum for urfolk, Chandra Roy- Henriksen i FN-byggningen i New York.

Ina Mienna- Vimme intervjuer sekretæriatsleder for FN's permanente forum for urfolk, Chandra Roy- Henriksen i FN-byggningen i New York.

Nye medier

Også det samiske mediesamfunnet tar i bruk nye digitale plattformer for å nå sine lesere, lyttere og seere. Inkludering av digitale plattformer bør være en selvfølge også i den samiske pressestøtten. - Jeg finner det naturlig at sametingsrådet krever at den samiske pressestøtten revideres slik at dagens samiske mediehverdag i bedre grad gjenspeiles i støtteordningene. Samiske nyheter på WebTV, slik som Siellaga-Ođđasat, burde i fremtiden være innlemmet i støtteordningene, avslutter Vibeke Larsen.