Salangen-Nyheter

Ønsker å gi turister et bedre tilbud:

Reiselivs- nettverk

Det var et godt oppmøte blant reiselivsnæringen i de nærliggende kommuene. FOTO: CAMILLA FINVIK.

GARSNES: Tirsdag 4.juni var Innovasjon Norge på besøk på Garsnes Brygge. De hadde et møte med reiselivsnæringen i Bardu, Lavangen og Salangen. Formålet med møtet var å finne en bedre måte å samarbeide på, slik at tilbudet i området blir optimalt for tilreisende.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Tettere samarbeid

Hva er det som gjør at turisten eller kunden ønsker å reise til Nord-Norge? Sove og spise kan man jo gjøre mange plasser. Aktører fra reiselivsnæringen i området møttes tirsdag på Garsnes Brygge for et møte med Innovasjon Norge. Her skulle man legge til rette for at samarbeidet mellom de ulike aktørene skulle bli bedre og tettere, slik at tilbudet blir best mulig for de tilreisende.

Det var alvorlig, men god stemning blant aktørene under tirsdagens møte. FOTO: CAMILLA FINVIK

Tilbud og marked

Blant aktørene som var tilstede var blant annet Elvelund Camping, Garsnes Brygge, Fjellkysten Gjestehus og Polar Zoo, i tillegg også 2 representanter fra Innovasjon Norge. Visjonene for den lokale virksomheten er klar. Totalpakken og tilbudet i kommunen, samt de nærliggende områdene må bli bedre. Markedet er absolutt der, men man må legge til rette for at norske og utenlandske turister trives og får opplevelser man ikke vil glemme, uten å måtte reise andre plasser for tilbud som passer deres ønsker. - Vi håper på å få til et godt samarbeid, men da trenger vi også støtte og gode planer, sier reiselivsaktørene samstemte.