Salangen-Nyheter

Høring av navnesaker:

Reist sak om skrivemåter

- Kartverket mener at veien ikke kan kalles Fossbakk, sier Anne Strømmesen. ARKIVFOTO: WENCHE KANSTAD

- Kartverket mener at veien ikke kan kalles Fossbakk, sier Anne Strømmesen. ARKIVFOTO: WENCHE KANSTAD

TENNEVOLL: Det har blitt reist opp navnesaker om skrivemåten på naturnavn, stedsnavn og poststedsnavn i Lavangen kommune. - Når det gjelder naturnavn er det viktig at det blir korrekte i forhold til det folk er kjent med, sier Anne Strømmesen.

Publisert:

Sist oppdatert: 25.04.2016 kl 00:00

Annonse
Annonse

Det er Spansdalen Historielag, formannskapet og Kartverket som har reist navnesakene om skrivemåten på naturnavn, stedsnavn eller poststedsnavn. - Vi har tre navnesaker. Administrasjonen pålegges å påbegynne en prosess som skal avklare Lavangen kommune sin befolkning sitt syn på et bytte av poststedsnavn fra Tennevoll til Lavangen. Den andre saken er at kartverket mener vi har feil skrivemåte på noen stedsnavn og veinavn i Lavangen. Det kommer fra den tiden vi bestemte veinavn for noen år tilbake. For eksempel Søndre Fossbakk, den heter Fossbakken og kartverket mener at veien ikke kan kalles Søndre Fossbakk. Den tredje saken er samiske naturnavn i Lavangen. Der er det historielaget som har reist navnesak om skrivemåten på noen av de samiske naturnavnene, sier Anne Strømmesen ansvarlig ved Lavangen bibliotek.

Finne norske parallellnavn

- Den tredje saken er behandlet av Sametinget ved stedsnavnkonsulent for nordsamiske stedsnavn og de har laget en tilrådning. Det er den tilrådningen som er til høring. Vi ber om en presisering av norske navn og visse innspill på hvor på kartet dette ligger. Lista med naturnavn er ganske lang og på vegne av kartverke spør vi om hva er de norske parallellnavnene, sier Strømmesen til nettavisen.

Si din mening

Liste og skjema om de ulike emnene finner du på Lavangen kommune sin nettside. Si din mening om naturnavn, stedsnavn eller poststedsnavn. Fristen er blitt utsatt til 18. mai.  - Vi håper at vi får mange innspill, avslutter Anne Strømmesen til nettavisen.