Salangen-Nyheter

Oppmøte av brannvesen og politi:

Fikk kontroll på røykutviklingen

Mannskaper fra Bardu Brann og Redning er på plass ved kraftstasjonen i Østerdalen. Foto: Jon Henrik Larsen

Ved 19:00-tiden rykket brannvesenet og politi i Bardu ut til en melding om røykutvikling i en kraftstasjon ved Østerdalen i Bardu.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 17.01.2023 kl 22:25

Annonse

Røykutviklingen var ved Straumsmo kraftstasjon som tilhører Statkraft.

Brannvesenet i Bardu hadde godt med mannskap på plass på stedet og gjorde en god innsats for å få kontroll på situasjonen.

Ved 20:40-tiden hadde man kontroll på situasjonen, i følge politiet.

- Det er kun oppdaget røykutvikling som formentlig er forårsaket av en teknisk feil. Ingen skader. Kraftstasjonen er nå koblet ut. Røyken som har vært der blir luftet ut nå fra anlegget. Dette vil ta ca. et døgn og få luftet ut skikkelig, sier innsatsleder på stedet for politiet, Sander Dahle Kittelsen til nettavisen.

Ved Straumsmo kraftstasjon var det tirsdag kveld røykutvikling. Men ved 20:40- tiden hadde brannvesenet kontroll, og kunne konstatere at det ikke hadde oppstått noen skader, bare røykutvikling.


Ved 17:30-tiden var det et større strømbrudd i området som innbefattet brudd hos flere abonnenter i regionen. Det er usikkert om strømbruddet kan ha noe med røykutviklingen på Straumsmo kraftstasjon tirsdag kveld og gjøre.

Fakta om Straumsmo kraftstasjon

Hadde sitt første driftsår i 1966 og er 100 prosent eid at Statkraft.

Har 137 MW installert effekt og 658,2 GWh årlig produksjon.

Altevatn er felles reguleringsmagasin for både Innset, Bardufoss og Straumsmo kraftverk.

Dam Innsetvatn fungerer som inntaksmagasin for Straumsmo kraftverk. Brutto fallhøyde er 230 meter.

Etter at vannet har passert kraftverkets to Francis-turbiner, fortsetter det gjennom en fire kilometer lang utløpstunnel med tverrsnitt på 45 kvadratmeter, før det igjen renner ut i Barduelva.

Kilde: Statkraft.no


Det er godt oppmøte av brannmannskaper og politi ved kraftstasjonen. Foto: Jon Henrik Larsen