Salangen-Nyheter

Har du klasse B og vil gjøre noe bra?:

SAFA søker sjåfør

Anna Aglen Løkse ved SAFA håper det er noen ildsjeler i kommunen som kunne tenke seg å stille opp som sjåfør på aktivitetsbussen som vil være i drift i fra uke 4. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

SJØVEGAN: Fra og med uke 4 vil det være tilbud om aktivitetsbuss i Salangen. Foretaket er i forbindelse med "En bedre alderdom" og vil være styrt av frivillige, nå søker de sjåfører og handlekompiser.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

I forbindelse med tiltaket "En bedre aldersom" vil det fra og med uke 4 væresatt opp aktivitetsbuss i Salangen. Formålet med dette transporttilbudet er å gjøre det enklere for de over 65 år å komme seg ut og å være med på sosiale aktiviteter, enten i form av tilstelninger på SAFA, handleturer og seniorkino. – Tilbudet er gratis, og satt kun til de gitte dagene nevnt under. Vi har fått midler gjennom "En bedre alderdom" i tillegg til gaver som vi har fått for å få etablert dette, forteller Anna Aglen Løkse.

Søker frivillige sjåfører

Ettersom dette er et frivillig basert tiltak er det mulig at om ingen av sjåførene har mulighet til å kjøre en dag, at en busstur kan bli avlyst, derfor håper Aglen Løkse at det kan være noen ildsjeler som kunne tenke seg å stille opp som sjåfør, eller som handlekompis på tirsdager når det arrangeres handleturer til Sjøvegan eller Setermoen. – Er det noen som kunne tenke seg å være frivillig bussjåfør eller handlekompis er det bare å ta kontakt med SAFA. Det holder med vanlig klasse B for å kunne kjøre bussen, og jo flere som melder seg jo færre turer blir det på hver sjåfør, opplyser Anna Aglen Løkse.

– Aktivitetsbussen kjøres av frivillige tirsdager og onsdager. Tirsdager vil det være tilbud om transport til Sjøvegan sentrum og onsdager til kafé på SAFA. Unntak er siste tirsdag i måneden hvor turen går til Setermoen og andre onsdag i måneden hvor det kjøres til seniorkino på kulturhuset. Ønsker du transport med aktivitetsbussen kontakt SAFA på tlf. 90595086 senest dagen før klokken 12.00, skriver folkehelsekoordinator i Salangen, Jorun Utne på kommunens nettsider.