Salangen-Nyheter

Samarbeidsavtale på plass

SIF Ski har inngått en samarbeidsavtale med Sparebank 1, Nord Norge på Sjøvegan. Avtalen er gunstig for begge parter i dagens Salangen-samfunn.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet:

Sparebank 1, Nord Norge på Sjøvegan har inngått samarbeidsavtale med SIF Ski

Sparebank 1 Nord-Norge, Sjøvegan har inngått en samarbeidsavtale med SIF - Ski. Avtalen styrker det arbeidet SIF-Ski til daglig gjør, for å gi folk i Salangen spesielt og regionen generelt, et godt løypenett og store muligheter for fysisk aktivitet på ski. Styret i SIF-Ski er veldig fornøyd og glad for avtalen og håper på et godt samarbeid i tiden som kommer.

Foto: Jon Henrik Larsen

ANNONSE
Annonse