Salangen-Nyheter

Salangen kommune:

Satser på friluftslivet

Kartfaglig prosjektleder Bertil A. Birkeland (t.v) administrasjonssjef Lars Ø. Strøm og kultursjef Kurt Jan Kvernmo er glade for å presentere plan for friluftslivets ferdselsårer.

SJØVEGAN: Salangen kommune har i samarbeid med Midtre Hålogaland friluftsråd utarbeidet og godkjent en prosjektplan for "Plan for friluftslivets ferdselsårer".

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Sist torsdag godkjente administrasjonssjef i Salangen kommune, Lars Ø. Strøm prosjektplanen som er utarbeidet i fellesskap med friluftsrådet. Prosjektplanen syneliggjør bla. målet for arbeidet, organisatorisk forankring, organisering av arbeidet, avgrensning av arbeidet og medvirkning.

Et effektivt virkemiddel

Formålet med «Plan for friluftslivets ferdselsårder» er et virkemiddel for å identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for vår utøvelse av friluftsliv. Man har nedsatt en arbeidsgruppe lokalt med representanter fra kommunen og frivillige lag og foreninger. Arbeidsgruppen starter opp planarbeidet allerede i neste uke, og skal utarbeide temaplanen «Plan for friluftslivets ferdselsårer». Oppstart av planarbeidet vil annonseres nærmere i lokalavisene. Invitasjon til deltakelse, utfyllende informasjon om arbeidet og muligheter for å bidra vil framgå her.

Plan for Friluftslivets ferdselsårer lages fordi den:

• gir oversikt om ferdselsårene som har betydning for friluftslivet

• ivaretar infrastruktur som er viktig for folks helse, trivsel, livskvalitet, bolyst og tilhørighet

• bidrar til å sikre ressurser, areal, forutsigbarhet og langsiktig arbeid

• målretter og systematiserer arbeidet for å gi befolkningen et bedre tilbud

• avklarer interessekonflikter

• skaper nyttige nettverk mellom aktørene

• danner grunnlag for å søke spillemidler mv.

ANNONSE
Annonse