Salangen-Nyheter

Fellesskap og solidaritet:

Satser på kjerneverdiene

De viktigste samfunnsoppgavene skal løses av fellesskapet, sier Aasa Utstøl i SV. FOTO: KARI TVEIT

SJØVEGAN: Fellesskap, solidaritet og sosial rettferdighet er kjerneverdier for Sosialistisk Venstreparti. Det er disse verdiene SV i Salangen vil skal prege lokalsamfunnet i perioden som kommer.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- De viktigste samfunnsoppgavene skal løses av fellesskapet. Vi vil gå i mot privatisering og konkurranseutsetting av tjenester, eksempelvis til eldre i Salangen, sier Aasa Utstøl fra SV i Salangen. Styrking av eldreomsorgen, mellom anna gjennom å få på plass en aktivitør på sykehjemmet, er en viktig sak for SV.

Miljøet i fokus

Miljøvern er et annet område som SV vil jobbe med. Når miljøtjenesten kjøper inn elektriske sykler som skal brukes i tjenesten, vurderer Utstøl det som et godt eksempel på hvordan en kan handle lokalt for å vise miljøansvar. - SV vil legge føre-var prisippet til grunn i miljøarbeidet og vi er blant annet motstander av økt motorisert ferdsel i utmark. En helt lokal miljøsak er at de vil bevare leira ved Elvelund, fremhever Utstøl.

Sjøvegan sentrum

SV ønsker en debatt om hvordan Sjøvegan skal se ut i framtiden. Det betyr at partiet vil ha på plass en reguleringsplan i inneværende periode. Et sentralt spørsmål i den debatten er om Sjøvegan trenger en ny molo midt i sentrum, eller om en kan vi utnytte den som ligger bortenfor Best.

Vil ha en tillitsreform

I helse og skole bruker en ifølge Utstøl mye tid til rapportering, men er trenger kanskje heller en diskusjon om utvikling av tjenester, samtidig som en viser tillit til de ansatte.

-De som står i jobbene, er jo de som vet best. Dette omfatter jo flere sentrale spørsmål om regelstyring, men jeg tror også vi kan bidra lokalt i denne debatten, sier SV sin kandidat.

Går for folkeavstemning

Utstøl er ikke motstandar av en kommunesammenslåing, men det er heller ikke sånn at Salangen må slå seg sammen med andre kommuner.

-Det  beste for Salangens befolkning må stå i fokus i debatten, og vi bør arrangere flere folkemøter om dette temaet, sier lokalpolitikeren til Salangen-Nyheter. Hun mener det er naturlig å diskutere en sammenslåing med Lavangen og Bardu, men det er folket som skal bestemme hva som faktisk skjer til slutt. Hun er også opptatt av at debatten må omhandle hva en kommunesammenslåing faktisk betyr for folk flest.

Utstøl blir førstekandidat

Aasa Utstøl ønsker til slutt å informere om at førstekandidaten på SV sin liste i Salangen vil søke om fritak på grunn av sykdom, og at i realiteten er hun som overtar den rollen.