Salangen-Nyheter

Landbruksministeren i Lavangen:

Sauebønder fikk svar

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum møtte frustrerte bønder fra Lavangen. FOTO: KARIN HASUND

LAVANGEN: Det var spente bønder som mandag kveld samlet seg på Lavangen skole for å høre hva Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum hadde å komme med.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Etter et meget skuffende landbruksoppgjør truet 12 sauebønder i Lavangen med å slakte alle dyrene og legge ned driften. Det er snakk om 20 årsverk som da forsvinner og det kan få store konsekvenser ikke bare for kommunen men for hele regionen. Etter mye om og men kom endelig landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum til Lavangen for å høre hva bøndene hadde å si.Avventende

Bøndene har hittil slaktet lammene, men har ventet med å slakte de 3000 voksne dyrene til de har hørt om landbruksministeren kunne gi de nytt håp. Selv om Slagsvold Vedum ikke kunne love de et bedre oppgjør neste år kunne han likevel gi dem en liten forhåpning om bedringer. Det er forhandlet frem nye bestemmelser som bedrer tollvernet på norske varer og dette vil gjøre at bøndene har mulighet til å forhandle på prisen de får for varene sine. Så om landbruksministeren ikke kunne love de mer penger er der likevel åpnet rom for forhandlinger. Noe som gjør at bøndene kan være villig til å vente med slaktingen til etter neste års landbruksoppgjør.

Bernhard Halvorsen fra Lavangen Bondelag fulgte spent med på det landbruksministeren hadde å komme med. FOTO: KARIN HASUNDRovdyr

Rovdyrproblematikk er også noe som opptar bøndene og dette ble også tatt opp på møtet. Bøndene er temmelig frustrerte med dagens ordning der de må søke fellingstillatelse før de kan ta rovdyr som kommer inn på deres beiteland, og denne tillatelsen får de ikke før rovdyrene har gjort stor skade. Tidligere erfaringer viser at dersom man går inn og effektivt tar ut rovdyrene i beiteområder før de gjør skade reduseres tapstallene for bøndene drastisk. - Rovdyr er en av de virkelig store utfordingene i forhold til landbruket og min jobb er å få frem de utfordringene jerv og gaupe skaper så det kan bli et mer effektivt uttak, sier Slagsvold Vedum. Så får man bare håpe landbruksministeren klarer å nå frem med denne saken.Fortsatt håp

Det kan dermed se ut til at det blir sauer å finne i Lavangen en stund til. - Vi tar 1 år om gangen så trusselen slutter ikke i dag. Nå får vi se hva fremtidige oppgjør bringer, sier Bernhard Halvorsen fra Lavangen Bondelag.