Salangen-Nyheter

Nyhetsprogram på SN-TV:

Se dagens "Ettermiddag"

SJØVEGAN: Se dagens "Ettermiddag"- sending som gikk på web-tv kanalen "SN-TV". Programleder var Herleif Kristoffersen og Per Asbjørn Gundersen. I sendingen tok vi en prat med Agnar Fossbakk for å høre planene for den nye dagligvarebutikken.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

...