Salangen-Nyheter

Nyhetsprogram på SN-TV:

Se dagens "Ettermiddag"

SJØVEGAN: Se dagens "Ettermiddag"- sending som gikk på web-tv kanalen "SN-TV". Programleder var Herleif Kristoffersen og Aleksander Walør. I sendingen deltar vi på Seksa-Revyen i Lavangen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

...