Salangen-Nyheter

Salangen kommune:

Skal markere 150 årsdag

1.juli til neste år, i 2021 skal Salangen kommune markere 150 år som selvstendig kommune. Leder av styringsgruppa for planleggingen av dagen, Svein Strømseth ser frem til arbeidet. FOTO:MARILEE GOULET

1. juli til neste år er det 150 år siden Salangen kommune ble stiftet som egen selvstendig kommune i Norge. I den forbindelse inviterer nå styringsgruppa for jubileet, næringslivet, samt alle frivillige lag og foreninger i Salangen til møte. Møte blir avholdt i dag mandag 12.oktober kl 18:00 i Salangen kulturhus.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Styringsgruppa er det Salangen kommune som har nedsatt, og består av:

Leder: Svein Strømseth, Nestleder: kultursjef Kurt Jan Kvernmo, Ordfører: Sigrun W. Prestbakmo, Astafjord utvikling Trude Berg, Webredaktør Jøran G. Berthinussen.

Ideer og innspill

Hensikten med møtet er å kunne innhente ideer og innspill på arrangementer som kan gjennomføres i jubileumsåret. Videre tenkes det at markeringene spredt utover hele 2021, hvor det blir en ekstra markering nyttårsaften 2020.

- Det legges også opp til et ekstraordinært kommunestyremøte den 1. juli 2021, og en ekstra markering på nyttårsaften 2021 ved avslutningen av jubileumsåret. Denne datoen passer jo fint inn, da det er åpningen av Millionfisken i Salangen, forteller leder av styringsgruppa Svein Strømseth til nettavisen.

Kommune-design

Styringsgruppa har allerede hatt møte, og har gjort seg noen tanker om denne jubileumsmarkeringen gjennom året 2021.

- Vi tenker at alle lag og foreninger samt næringslivet vil ha et fokus på jubileet ved sine ordinære arrangementer gjennom året. Salangen skole er blitt oppfordret om å kunne sette opp musikalforestillingen «Ild for Live» eller  «Den levende skogen» for å markere Salangen kommunens jubileum.  Vi tenker også å utarbeide kommune-design i forbindelse med jubileet til Salangen kommunes hjemmeside, eventuelt også som trykk på klær til lag og foreninger, sier varaordfører og styringsgruppeleder Svein Strømseth.

Derfor er det viktig at styringsgruppa får innspill og ideer til hvordan markeringen kan gjøres.

- Jeg håper at mange fra næringslivet/næringsforeningen, samt alle frivillige lag og foreninger møter opp på dette møtet i kveld, avslutter leder av styringsgruppa Svein Strømseth til nettavisen.

Varaordfører og leder av styringsgruppa for Salangen kommunes 150 års jubileum, Svein Strømseth håper mange kommer på mandagens møte. FOTO: MARILEE GOULET