Salangen-Nyheter

Kommuneskilt på samisk:

Skiltet lar vente på seg

I dag er det bare ett kommuneskilt i Lavangen, på ett språk. Men når tid kommer den samiske versjonen av skiltet?. FOTO: JON HENRIK LARSEN

TENNEVOLL: Lavangen kommune kom med i forvaltningsområdet for samisk språk den 1.oktober i 2009. I september i 2012 tok nettavisen opp saken, og da skulle skilt komme på plass i løpet av kort tid. Enda er ingenting skjedd.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 08.05.2013 kl 00:00

ANNONSE
Annonse

Nettavisen har vært i kontakt med samiskspråkelige i Lavangen. De venter enda på at kommunen skal få opp kommuneskilt som forteller kommunenavnet også på samisk, selv om det er snart fire år siden kommunen kom med i språkforvaltningsområdet.

I Kåfjord kommune har man for lenge siden fått opp kommuneskilt, som forteller kommunens navn også på samisk.

Skulle gjøre noe

Ordfører Erling Bratsberg (SP) i Lavangen sa i oktober 2012 at han forsto ønsket fra den samiske befolkningen om samisk språkskilting. - Når det gjelder kommuneskilt med det samiske navnet for Lavangen, så er saken der at vi venter på et tilrådningsbrev fra Sametinget, der navnekonsulenten som har saken for tiden er sykemeldt. Når vi får det brevet fra Sametinget, blir saken tatt opp i kommunestyret, og så skal saken videre inn i departementene på høring, sa Bratsberg den gang. Men siden oktober 2012 har ingenting skjedd, og nå går det imot vår og flere og flere kjører langs veiene både av turister og fastboende. Da burde også kommunen vises frem som den samiske kommunen den også er.