Salangen-Nyheter

Kommunestyreperioden 2015-2019:

Slik blir de politiske utvalg

SJØVEGAN: I går var det konstituerende kommunestyremøtet for den kommende fireårs perioden i Salangen. Kommunestyret har valgt de ulike utvalgene, og vi gir deg en oversikt.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 21.10.2015 kl 00:00

Annonse

Kommunestyret i Salangen, 2015-2019:

Senterpartiet

Sigrun Wiggen Prestbakmo

Roger Lynum

Gry Hege Rognsaa

Kyrre Inge Tunheim

Tor Ove Talseth

Torben Uthaug

Miriam Jensen Bekkeli

Arbeiderpartiet

Sveinung Nyvoll

Gunnar Sæbø

Ingrid Helene Frantzen

Malin Bredahl Woll

Maia Gartland Hoff

Kim- Håkon Pedersen

Kenneth Daleng

Tonje-Helen Gundersen

Høyre

Terje Bertheussen

Bjørn Løkse

Sosialistisk venstreparti

Aasa Utstøl

Kristelig Folkeparti

Anne Vestermo Nesje

Formannskapet:

Sigrun W. Prestbakmo (Sp)

Terje Bertheussen (H)

Anne V. Nesje (KrF)

Sveinung Nyvoll (Ap)

Ingrid Frantzen  (Ap)

Ressursutvalget:

Leder, Tor Magnus Østvik  (KrF)

Nestleder, Hanne Nordli   (Sp)

Roger Lynum  (Sp)

Nina Årvold  (H)

Åshild Bendiktsen  (Ap)

Tonje Helen Gundersen  (Ap)

Frode Hansen  (SV)

Levekårsutvalget:

Leder, Gry-Hege Rognsaa  (Sp)

Nestleder, Tor Ove Talseth  (Sp)

Bjørn Løkse  (H)

Randi Jensen  (KrF)

Kenneth Daleng  (Ap)

Hilde Løvberg   (Ap)

Stine Blegeberg  (Ap)