Salangen-Nyheter

Søk på Fysak-millionen

Også i år kan man søke på midler fra FYSAK-millionen. Troms fylkeskommune skal fordele ”FYSAK-millionen 2008” til forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet og tilrettelegging for friluftsliv.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Frivillige organisasjoner (lag, foreninger etc), kommuner og interkommunale friluftsråd kan søker om tilskudd. Det kan søkes på samarbeidsprosjekter mellom frivillige organisasjoner, og/eller mellom frivillige organisasjoner og offentlig sektor.

Tiltak med fokus på lavterskelaktiviteter for barn og unge som faller utenfor de ordinære idretts- og aktivitetstilbudene prioriteres. Fylkeskommunen ser også at grupper med behov for tilrettelagt fysisk aktivitet prioriteres, slik som funksjonshemmede. Videre skal tiltak som medfører utvikling og etablering av varige aktivitetstilbud, og som kan sees i sammenheng med det lokale FYSAK- og folkehelsearbeidet prioriteres. Det kan søkes om inntil kr 20 000,- pr tiltak. Tiltaket må avvikles innen 1. desember 2008.

ANNONSE
Annonse