Salangen-Nyheter

Salangfisk AS:

Søker driftsoperatør

Det nye settefiskanlegget ved Salangsverket er et av verdens mest moderne RAS-anlegg. Nå søker SalangFisk AS etter driftsoperatører.

SALANGSVERKET: Det nye settefiskanlegget til Salangfisk AS ved Salangsverket er et av verdens mest moderne av sitt slag, og nå søker de etter driftsoperatører.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Salangfisk AS har utlyst annonse hvor de søker driftsoperatører til det nye settefiskanlegget ved Salangsverket. I alt trengs det fire driftsoperatører hvorav hver har delt ansvar over fiskestell, produksjon, og å ivareta anlegget og å opprettholde både myndighetens- og selskapets regelverk og krav. - Vi ønsker primært personer med utdannelse innen akvakultur, men det er ikke uvanlig at personer fra helsefag og de med bakgrunn i omsorgstyrket får disse stillingene, sier prosjektleder, Ken Rune Bekkeli i intervju til nettavisen.

Et av verdens mest moderne RAS-anlegg

Det nye RAS-anlegget (Resikulerende Akvakultur System) ved Salangsverket er i følge Bekkeli en av verdens mest moderne smoltanlegg. Salangfisk AS har strengere krav enn Mattilsynet, og legger mye vekt på å senke risikoen for smitte. De har også flere tiltak innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet, deriblant redusert behovet for fysiske løft. Det nye anlegget vil kunne produsere 6 millioner laksesmolt i året med en gjennomsnittsvekt på 250 gram, og vil i alt ha rundt 14 ansatte.