Salangen-Nyheter

Lavangen kommune om samefolkets dag:

Søker etter arrangører

Rigmor Thomassen-Sjøgren (t.v.) og Veronica Johansen har begge markert samefolkets dag tidligere. ARKIVFOTO: ALEKSANDER WALØR

Lavangen kommune utlyser nå muligheten for at lag, foreninger, skole, frivillighetssentraler m.fl. kan være arrangør(er) for markeringen av Samefolkets dag i Lavangen 2021. Det er også mulig at flere samarbeider om å være arrangører.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

For å bli (en av) arrangørene må man sende inn en skriftlig søknad/henvendelse til Lavangen kommune, Samisk avdeling innen 7. desember. Søknaden/henvendelsen må inneholde budsjett og utkast til program for dagen.

Lavangen kommune stiller med disponering av Lauvhallen og det er mulig å samarbeide med Lavangen kommune/Samepolitisk utvalg, da må minst en ansatt ved samisk avdeling og/eller ett medlem av Samepolitisk utvalg sitte i arrangementskomitéen.