Salangen-Nyheter

Amerikanske soldater vil oppleve norsk kultur:

Søker etter vertsfamilier

Distriktssjef i HV-16, kommandør Jon Ivar Kjellin (bildet) forteller til nettavisen at soldatene kommer fra staten Minnesota National Guard. Det er planlagt at utvekslingen skal skje i helga fra fredag 24. april til søndag 26. april. FOTO: HV-16

Distriktssjef i HV-16, kommandør Jon Ivar Kjellin (bildet) forteller til nettavisen at soldatene kommer fra staten Minnesota National Guard. Det er planlagt at utvekslingen skal skje i helga fra fredag 24. april til søndag 26. april. FOTO: HV-16

TROMS/NORDLAND: I april kommer det omlag hundre amerikanske heimevernsoldater til Nord-Norge for å gjøre sin vintertrening, og for å oppleve norsk kultur. I den forbindelse søker de nå etter vertsfamilier.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Helt siden 1974 har det foregått et utvekslingsprogram mellom det norske og amerikanske heimevernet, og i en lengre periode har det vært familier fra HV12 distriktet i Trøndelag som har vertet de amerikanske soldatene, men nå er det Nord-Norge, nærmere bestemt HV-16 som skal organisere denne utvekslingen. I den forbindelse søker de nå etter familier fra Nordland og Troms som kunne tenkt seg å ha to amerikanske soldater på besøk en helg mot slutten av april og vise dem nordmannens kultur.

Kommer for vintertrening

Distriktssjef i HV16, kommandør Jon Ivar Kjellin forteller til nettavisen at soldatene kommer fra staten Minnesota National Guard. Det er planlagt at utvekslingen skal skje i helga fra fredag 24. april til søndag 26. april. Hovedhensikten med de amerikanske soldatenes besøk er todelt; den første er at de skal få grunnleggende opplæring og trening i militær tjeneste i et arktisk miljø, og den andre er at de skal få et innblikk i norsk kultur og levemåte. Sistnevnte skjer da gjennom besøk til norske familier.

Samtidig med at de amerikanske soldatene kommer til Norge og Bjerkvik, skal omtrent samme antallet norske HV-ungdommer og personell i HV sine innsatsstyrker fra hele landet reise til USA og USNG sin leir Camp Ripley i Minnesota. FOTO: HV-16

Håper mange vil melde seg

Det settes ingen spesifikke krav til hvem som kan søke om å være vertsfamilie, men det forventes at soldatene skal få oppleve norsk kultur og tradisjoner, være seg mat eller andre aktiviteter. Det er også mulig å ta kontakt om kun er nysgjerrig for en uforpliktende samtale, men Kjellin håper de vil få et variert spekter av familier spredt ut over hele Nordland og Troms.

Er du interessert i å være vertsfamilie nevnte helg, kontakt HV-16 på følgende:

Mail:

hv16.norex@mil.no

Mob:

489 93 589

Annonse