Salangen-Nyheter

Kommunen søker ferievikarer:

Søker ferievikarer

– Vi får vanligvis inn mellom førti og sytti søkere årlig, og mange har da søkt på flere avdelinger, opplyser personalsjef ved Salangen kommune, Hege Berntsen til nettavisen.

– Vi får vanligvis inn mellom førti og sytti søkere årlig, og mange har da søkt på flere avdelinger, opplyser personalsjef ved Salangen kommune, Hege Berntsen til nettavisen.

SJØVEGAN: Nå er det mulig å søke på sommervikar jobb hos Salangen kommune. Her har de utlyst mange spennende stillinger og personalsjef ved Salangen kommune, Hege Berntsen oppfordrer både ungdom og voksne til å søke.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Det er i alt seks forskjellige avdelinger hos kommunen hvor det nå er utlyst stilling som sommerferievikar. Av stillinger inngår dette arbeid innen pleie og omsorgsavdelingen, teknisk avdeling, Sjøvegan statlige mottak, bosettingstjenesten, Miljøtjenesten Ryet, og medarbeider på legekontoret. Søknadsfristen er satt til 3. april, og videre informasjon finnes på kommunenes nettsider.

Mange har allered søkt

I følge personalsjef Hege Berntsen så er det allerede kommet inn flere søkere, men at de forventer en god del flere før søknadsfristen utgår. Nytt av året er at de nå har slått alt sammen til en fellesannonse. – Tidligere har vi hatt en annonse for hver avdeling, men har nå gått bort fra dette. Vi får vanligvis inn mellom førti og sytti søkere årlig, og mange har da søkt på flere avdelinger, opplyser personalsjef ved Salangen kommune, Hege Berntsen til nettavisen.

Begynte selv som sommervikar En vikarstilling kan være en god arena for de som ønsker å få en fot innenfor den offentlige sektor. Hege Berntsen forteller at hun selv startet som ferievikar innen renhold og kjøkken for Salangen kommune. 

Annonse