Salangen-Nyheter

Nyopprettet stilling i Ibestad kommune

Søker gledesspreder

Ibestad kommune søker nå etter en aktivitør og livsgledekonsulent som kan jobbe med beboere på sykehjemmet i kommunen. FOTO: IBESTAD KOMMUNE

HAMNVIK: Dersom du er personen som kommunisere godt og vil arbeide med mennesker, og har egenskaper som oppfattes at du er kreativ og skapende og ser løsninger før utfordringer, med en bachelor innenfor omsorg, er du kanskje gledessprederen som Ibestad kommune søker?.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Ibestad sykehjem ble i mars 2019 sertifisert som livsgledehjem. Dette er en nasjonal sertifisering som gjør det enklere å sikre at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas. - Livsgledekonsulent har vi hatt tidligere, men nå er det nyopprettet aktivitørstilling i tillegg. Aktivitør utgjør ca 80 % stilling og som livsgledekonsulent utgjør 20% . Livsgledekonsulenten skal lage en indiviuell kalender hvor det psykososiale behov ivaretas på lik linje med medisinering, ernæring og pleie. Det går ut på blant annet at beboeren kommer ut i frisk luft minst en gang pr uke,får mulighet til å opprettholde sine hobbyer, får kontakt med dyr, for sang,musikk og kultur i hverdagen, hyggelig ramme rundt måltidene og god kommunikasjon med pårørende, forteller enhetsleder Hilde Danielsen til nettavisen.

Resertifisering

Sertifiseringen som livsgledehjem vare kun et år, da må det resertifiseres. - Nå i mars, så skal sykehjemmet resertifiseres som livsgledehjem. Da  er det  folk som reiser rundt og sjekker at kriteriene er oppfylt for å fortsatt kunne ha sertifiseringen. Som enhetsleder ser jeg veldig frem til at vi får både aktivitør og livsgledekonsulent ansatt. Det vil være veldig bra at vi får en person til å ta seg av dette som ikke er i pleie. For å inneha denne stillingen som livsgledekonsulent, så er det et krav om å ha bachelor innenfor omsorg, så nå håper jeg at vi får mange kvalifiserte søkere til stillingen som aktivtør/livgledekonsulent i Ibestad kommune, avslutter en forventningsfull enhetsleder Hilde Danielsen til nettavisen.

ANNONSE
Annonse