Salangen-Nyheter

Hvem fortjener Coop Nords kulturpris 2020:

Søker pris-kandidater

Marit Hemmingsen i Coop Nord forteller at prisen kan gis til unge enkeltpersoner eller til grupper som innen sitt område har vist spesielle ferdigheter eller spesiell kulturell innsats.

Marit Hemmingsen i Coop Nord forteller at prisen kan gis til unge enkeltpersoner eller til grupper som innen sitt område har vist spesielle ferdigheter eller spesiell kulturell innsats.

Det er i hovedsak å fremme unge og lovende kulturtalenter som er formålet med Coop Nords kulturpris, i tillegg til å styrke kulturvirksomheten i Coop Nords virksomhetsområde.
 

Publisert:

Annonse
Annonse

Det er Coop Nords styre som avgjør hvem som går av med prisen ut i fra innstilling fra en jury på 6 representanter valgt av styret, og juryen kan innhente faglige uttalelser på områder hvor de selv har manglende kompetanse.

Fristen for å sende inn forslag til kulturprisen er satt til 15. oktober. Alle medlemmer av Coop Nord, årsmøtet, styret, ansatte og øvrig valgte kan komme med forslag på kandiater. Forslaget må være begrunnet.

Forslag sendes på epost til cn.samfunnsansvar@coop.no

Annonse