Salangen-Nyheter

Spennende studietilbud

Fra høsten av utvider bedriften Studiesenteret i Salangen seg. Med et samarbeid med noen av landets høgskoler kan de nå tilby spennende studietilbud.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet:

Daglig leder i Studiesenteret, Lars Utstøl kunne i går legge fram
de nye studie-mulighetene for kommunestyret og pressen.

Både kommunestyret og media fikk et innblikk i den nye utviklingen innenfor bedriften Studiesenteret i Salangen i går formiddag. Daglig leder, Lars Utstøl kunne fortelle at det i år vil bli knyttet til minst 600 studenter til senteret fra store deler av Norges land. Lars Utstøl la fram nye samarbeidspartnerne og nye studietilbud. Studiesenteret har inngått et samarbeid med disse aktørerne innenfor utdanning: Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Hedmark, Rogaland Kurs og Kompetansesenter og Nasjonalt Senter for Telemedisin.

På bildet:

Astrid Høgmo (t.v), Lars Utstøl og Ulla Limo drar lasset i lag
i bedriften Studiesenteret på Sjøvegan.

En bedrift i vekst

Utstøl poengterte i går foran kommunestyremedlemmene at han har tro på at bedriften Studiesenteret kan vokse med tiden med den utviklingen som er i dag. Bedriftens kurskatalog har nå snart 40 ulike kurs og utdanningstilbud å skilte med. Lars Utstøl kunne i går fortelle at de nye tilbudene fra senteret blir blant annet bedriftsøkonomi, informatikk årstudie, forkurs ingeniørutdanning og helseseminarer. Studiesenteret satser på å tilby høgskole- og annen utdanning ute i distriktene til folket.  Du kan lese mer om tilbudene på nettsidene til bedriften.

Klikk bare her !

Alle foto: Jon Henrik Larsen