Salangen-Nyheter

Salangen og Lavangen kommune:

Spillemidler til basseng

Lavangen kommune sin svømmehall har fått støtte igjennom spillemiddel- ordningen også i år. Det er ordfører Erling Bratsberg naturlig nok glad for. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

Lavangen kommune sin svømmehall har fått støtte igjennom spillemiddel- ordningen også i år. Det er ordfører Erling Bratsberg naturlig nok glad for. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN/TENNEVOLL: Troms fylkeskommune har nå kunngjort fordelingen av spillemidler for fylket i 2014.

Publisert:

Annonse
Annonse

På vegne av Kulturdepartementet fordeler Troms fylkeskommune hvert år de spillemidler som stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjennom ordningen søkes om tilskudd innen anleggskategoriene:

• Anlegg for idrett og fysisk aktivitet (nye og rehabilitering)

• Nærmiljøanlegg

• Anlegg for friluftsliv i fjellet

Får spillemidler til svømmehall

Salangen kommune har fått tildelt 981,000 kroner til rehabilitering Salangen svømmehall, og har tidligere fått tildelt 1,1 millioner kroner til samme formål. Også Lavangen kommune har fått tildelt spillemidler for rehabilitering av svømmehall, i dette tilfellet 1,750,000 kroner (med samme beløp som restbeløp for 2015-2016).

Kunstgresset forblir lånt

Lavangen kommune søkte i 2013 om spillemidler til etablering av kunstgressbane. Styremedlem i LIF, Jan-Ivar Strømseth, forklarer at det kan ta 2-4 år før eventuelle spillemidler tildeles. - Vi var klar over at vi sannsynligvis ikke får spillemidler enda, sier han. I følge Strømseth ble det allerede under byggingen av svømmehallen i 2010 søkt om spillemidler, og disse midlene tildeles altså nå, over 3 år senere.

Roser kommunen

Strømseth understreker at LIF var forberedt på dette. Årsaken til at arbeidet med kunstgressbanen likevel ble satt i gang såpass tidlig attribuerer Strømseth til god støtte fra kommunen. - Kommunen har garantert for [det midlertidlige] lånet, og politikere samt administrasjonen i Lavangen har gjort en kjempejobb for å få dette i gang, sier Strømseth.

Annonse