Salangen-Nyheter

Tar boreprøver av samiske bygninger:

Stabbur fra 1800-tallet

Stabburet på Fjelltun i Salangen viste seg å være nesten 50 år eldre enn først antatt. FOTO: SAMETINGET

FJELLTUN: Det er ikke bestandig lett å finne ut hvor gammel en bygning er. Ved hjelp av årringdatering har Sametinget funnet bygninger som er mye eldre enn først antatt, også i Salangen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

I Salangen står det et stabbur på Fjelltun som man først trodde var oppført på slutten av 1800-tallet, eller begynnelsen av 1900-tallet. Ved hjelp av årringdatering kunne man omsider fastslå at stabburet egentlig var bygd rundt 1845/46, og det er det ikke mange andre samiske bygninger som er. Sametingets bygningsvernprosjekt registrerer samiske bygninger som er oppført i 1917 eller før, og som dermet er automatisk fredet. Stabburet på eiendommen Fjelltun faller derfor inn på listen med fredet bygninger. – Det er ekstra gledelig når vi finner så gamle bygninger som denne i Salangen, sier Mia De Coninck, prosjektleder for Sametingets bygningsregistreringsprosjekt, i en pressemelding.

Tar boreprøver

Det er dendroøkolog Andreas Kirchhefer som på oppdrag fra Sametinget har undersøkt alderen på tømmeret. Etter å han undersøkt bygningen utenfra tar han boreprøver som kan si noe om ikke bare alderen på bygningen, men også om materialet og kvaliteten. Dette gjøres ved å telle og analysere mønsteret i årringene. For eksempel vil en varm sommer gi en bred årring, mens en kald sommer gir en smal årring. På det stavreiste stabburet i Salangen ble det tatt prøver fra tre bjørkestokker som alle viste at de ble hogd årene 1844-46. Stabburet ble trolig bygd like etter det. – Tømmer var et verdifullt materiale som gjerne ble gjenbrukt flere ganger. Det er derfor mange bygninger som har stokker med forskjellige alder. Vi kan lære noe om hvordan folk før i tiden tok vare på, og gjenbrukte bygninger og materialer, forklarer fagleder i Sametingets bygnignsvernavdeling, Elin Rose Myrvoll.

Årringprøver fra stabburet på eiendommen Fjelltun i Salangen. FOTO: ANDREAS KIRCHHEFER

Flere prøver skal tas

Det er flere årsaker til at man bruker årringdateringsmetoden. Enten råder det stor usikkerhet rundt bygningens alder og om den er oppført før eller etter fredningsgrensa i 1917, eller så er det for å få bekreftet muntlige opplysninger om alder. Av de rundt 900 fredete samiske bygningene er det kun tatt årringprøver fra 14 bygninger. Årringdateringer har blitt gjennomført i følgende kommuner (med antall bygninger i parentes): Kåfjord (2), Lyngen (2), Balsfjord (3), Salangen (2) og Karasjok (5). – Vi håper å kunne bruke denne metoden også i fremtiden for å få mer eksakte opplysninger om de automatisk fredete samiske bygningene, sier Mia De Coninck.