Salangen-Nyheter

Salangen KrF fornøyd med:

Stabil medlemsmasse

Salangen Kristelig Folkeparti har blomstret siden det ble etablert før sist kommunevalg. I dag har lokalpartiet 18 medlemmer i Salangen, og de håper på flere.

Salangen Kristelig Folkeparti har blomstret siden det ble etablert før sist kommunevalg. I dag har lokalpartiet 18 medlemmer i Salangen, og de håper på flere.

SJØVEGAN: Salangen KrF kan gå inn et valgår og se at de holder seg stabil i forhold til medlemsmassen. Men om det har vært noen politiske seiere i året som var for partiet lokalt, er leder Tor Magnus Østvik (bildet) heller usikker på.

Publisert:

Annonse
Annonse

Når vi går inn i et nytt år, så starter det opp med årsmøter i alle lag og foreninger. Så også for de politiske partier i alle kommuner. - Vi har valgt å gå tidlig ut med innkallingen til årsmøte hos oss, slik at vi får avviklet vårt møte å få utført de valgene som skal gjøres. Her vil jeg spesielt nevne valg av utsendinger til fylkesårsmøtet i Troms og Finnmark KrF, som finner sted i Alta den 22. - 23. februar 2019. Ellers så er det helt ordinære saker på agendaen, slik som årsberetning, regnskap og budsjett. I tillegg er det noen på valg i år, men her har vi en valgkomitè som legger frem sitt forslag på kandidater til styret, forteller leder i Salangen KrF, Tor Magnus Østvik til nettavisen.

Medlemmer

Kristelig Folkeparti har eksistert i Salangen i mange år, men lå nede i noen år, også ble laget etablert på nytt for noen år siden. - Siden vi startet opp på nytt, og gjennom det siste året har medlemsmassen i lokalpartiet vært stabil. Ingen utmeldinger så langt, så i dag er vi 18 medlemmer i Salangen Kristelig Folkeparti. Vi skulle gjerne sett at vi var flere medlemmer, så derfor så ønsker vi nye medlemmer hjertelig velkommen til å melde seg inn. Når det gjelder nominasjonen, så har vi en egen nominasjonskomitè som er startet med å sette opp liste, men selve nominasjonsmøtet vil bli litt senere, avslutter leder Tor Magnus Østvik til nettavisen. Årsmøtet i Salangen Kristelig Folkeparti finner sted på Salangen Frivillighetssentral den 7.februar kl. 20.00.