Annonse
Salangen-Nyheter

Øvelse Cold Response 2022

Starter invaderingen i dag

Øvelsen Cold Response 2022 starter opp i dag torsdag 10.mars. I Salangen vil øvelsen også merkes godt, skal vi tro skiltingen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Øvelsen Cold Response 2022 starter opp i dag torsdag 10.mars. I Salangen vil øvelsen også merkes godt, skal vi tro skiltingen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

I dag torsdag 10.mars går startskuddet for den store millitærøvelsen Cold Response 2022. I Salangen forberedes det også. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Allerede merkes det i Salangen at øvelsen snart er et faktum, og kommunen blir litt snudd på hodet når soldater fra ulike nasjoner vil gjeste kommunen. Skiltene er satt opp om at det pågår øvelse i området.

Øvelsen i vår område, vil i all hovedsak foregå mellom Nordkjosbotn og Narvik, både langs E6 og kysten. I tillegg vil det være øvingsaktivitet knyttet til CR 22 i Bodø og på Porsangermoen.

Slike bilder som dette blir dagligdags i vår hverdag når øvelsen tiltar for fullt. FOTO: ANETTE ASK, FORSVARET

Slike bilder som dette blir dagligdags i vår hverdag når øvelsen tiltar for fullt. FOTO: ANETTE ASK, FORSVARET

Slike bilder som dette blir dagligdags i vår hverdag når øvelsen tiltar for fullt. FOTO: ANETTE ASK, FORSVARET

Deltakende

Cold Response er en norsk-ledet vinterøvelse hvor NATO-allierte og partnerland er invitert til å delta.

I tillegg til avdelinger fra hele norske Forsvaret, kommer en rekke norske sivile etater og organisasjoner til å delta.

Flere tusen soldater fra NATO- og partnerland kommer også til Norge for å delta i øvelsen.

Rundt 30 000 soldater fra 27 land er foreløpig påmeldt. Dette tallet inkluderer også de norske deltakerne. Av disse utgjør 14 000 landstyrker, 8000 er sjøstyrker om bord på fartøy, mens 8000 er luftstyrker og hovedkvarter etablert på ulike baser.

Annonse