Salangen-Nyheter

Lavangen menighetsråd:

Starter kronerulling

Det er nå startet en kronerulling for å få et båresenkeapparat ved kirkegården i Lavangen. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

Det er nå startet en kronerulling for å få et båresenkeapparat ved kirkegården i Lavangen. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SOLØY: Lavangen menighetsråd har lenge villet skaffe seg senkeapparat til kirkegården til bruk ved gravferder. Økonomien til menighetsrådet tilsier at de ikke har mulighet å anskaffe senkeapparat uten hjelp utenfra. Nå har de startet kronerulling.

Publisert:

Annonse
Annonse

Det og anskaffe nytt senkeapparat til kirkegårder viser seg å være en stor investering. - Meninghetsrådet har innhentet tilbud på slike, og det viser seg at det vil beløpe seg til rundt kr. 50.000,- for nytt senkeapparat. Derfor har Lavangen menighetsråd besluttet å sette i gang kronerulling, hvor de nå inviterer bedrifter, lag og foreninger og privatpersoner til å bidra med økonomisk støtte til innkjøp av senkeapparat. Alle bidrag mottas med stor takk av Lavangen menighetsråd. Beløpet den enkelte kan og vil bidra med, kan innbetales til opprettet konto for senkeapparat, konto 4776.1626554 , forteller kirkeverge Jan Magne Johansen på vegne av Lavangen Menighetsråd.

Annonse